Staj Esasları

Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri için staj esasları:

1. sınıf öğrencileri birinci yılın sonunda yaz döneminde 25 işgünü (veya 20 işgünü), 2. sınıf öğrencileri ikinci yılın sonunda yaz döneminde 20 işgünü (veya 25 işgünü) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli seyahat acentalari, konaklama işletmeleri veya yiyecek-içecek işletmelerinde staj yaparlar.

Öğrencilerimizin 2 yılllık eğitimleri sonunda toplam 45 işgünü staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

Öğrencilerin staja başlamadan önce staj dosyalarını ve formlarını bölüme onaylatmaları gerekmektedir.

Kurallarına uygun şekilde hazırlanan staj dosyası stajın bittiği tarih esas alınarak yönetmeliğe göre bir ay içerisinde öğrenci işlerine teslim edilmelidir. Aksi takdirde ilgili staj geçersiz sayılıp staj öğrenci tarafından tekrar edilmektedir.

Staj dosyaları staj komisyonu tarafından incelenir. İnceleme sonucu komisyon tarafından onaylanan staj dosyası müdüriyet tarafından da onaylanırsa öğrenci o staj zorunluluğunu yerine getirmiş olur.

Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırmak ve Dikey Geçiş yapmak isteyen mezun durumdaki öğrencilerin geçiş yapacakları programlara kayıt yaptırabilmeleri için gerekli olan mezuniyet belgesini erken alabilmeleri stajlarını erken tamamlamalarına ve staj dosyalarını okula erken teslim etmelerine bağlı olduğundan, bu durumdaki öğrencilerin staj dosyalarını mümkün olduğu kadar erken tarihte öğrenci işlerine teslim etmeleri faydalı olacaktır.