Genel Bilgiler

 

 

MİSYON  

          

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının amacı işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir. 

 

Muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında veri tabanlı sistemlerle izlendiği ve denetlendiği günümüzde önem kazanan, uluslararası muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip, bilgisayar ve web tabanlı programlar ile muhasebe paket programları kullanabilen, mesleki mevzuatı takip edebilen, kendini devamlı yenileyen, mesleki etik bilincine sahip, sektöre özellikle muhasebe, vergi, finans ve denetim alanında en yüksek seviyede hizmet verebilecek elemanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

VİZYON

 

İş dünyasının gereklilikleri doğrultusunda düzenli ve sürekli olarak güncellenen teorik ve teknik altyapısıyla, muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği çağdaş bilgi ve yeterliliklerin öğrenciye kazandırılmasını sağlamaktır.

 

Teorik ve uygulamalı eğitim sonucu öğrencilerimiz;

-Bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra edebilecek veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı verebilir.

-İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluk üstlenebilir,

-Muhasebenin temel ilke ve kavramlarını ve de hukuki sorumluluklarını bilen, mesleki etik kuralları bilgisine ve duyarlılığına sahip,

-Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen, ticari belgeleri tanıyabilen, düzenleyebilen ve saklayabilen,

-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilen, kendini devamlı yenileyen,

-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilen, bilgi depolayabilen, web tabanlı programlar ile muhasebe paket programlarını kullanabilen,

-Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilen, ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilen, yorumlayabilen,

-Etkili ve sağlıklı iletişim kurabilmenin önemini bilen,

-Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilen,

-Uluslararası muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip,muhasebe konusundaki yeni düzenlemelere hakim,

-Alanı ile ilgili matematik ve istatistik bilgisine sahip, ekonomik ve finansal verileri değerlendirebilen, analiz yapabilen ve yorumlayabilen,

-İşletmelerde finans yöneticisinin görevlerini uygulayabilecek düzeyde finans bilgisine hakim,

-İş ve sosyal güvenlik kanunları konusunda bilgili,

-Teorik ve uygulamalı eğitimin ardından yaptığı zorunlu staj uygulamalarıyla, mezunlarımız finans sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek hale gelecektir.

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA OLANAKLARI

 

Program mezunları, başta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) ile Yeminli Mali Müşavir (YMM) bürolarında yardımcı eleman olarak çalışabildikleri gibi, dikey geçiş yapmak suretiyle dört yıllık lisans eğitimlerini tamamlamaları halinde gerekli yasal koşulları da karşıladıkları takdirde; SMMM belgesini alarak kendi muhasebe ofislerini açabilirler, Bağımsız Denetim Kuruluşlarında çalışabilir ve sınav/eğitimlerde başarılı olmaları halinde Bağımsız Denetçi olabilirler, Vergi Müfettişi, SGK Müfettişi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler.

Mezunlarımız, ayrıca kamu veya özel sektöre ait işletmelerin muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde de görev alabilirler.

Özellikle özel sektörde muhasebe personeli, muhasebe uzmanı, muhasebe yetkilisi ünvanları ile işe başlayarak, ilerleyen dönemlerde muhasebe şefi, muhasebe müdür yardımcısı ve müdür olarak görev alabilirler. Bu bağlamda mezunlarımız;  bankaların, sigorta şirketlerinin ve dış ticaret işletmelerinin ilgili alanlarında, turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) alanlarına uygun yeterli puanları almaları halinde üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma hakkını elde edebilmektedirler. Bununla birlikte mezunlarımız dört yıllık (lisans) eğitimlerini sınavsız geçiş hakkı yoluyla Açık Öğretim Fakültesi’nden de tamamlayabilirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik.