Genel Bilgiler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programımız 2004-2005 öğretim yılında 25 öğrencisiyle eğitim-öğretime başlamış olup, Türkiye’de bu programı kuran ikinci üniversite olmuştur. Bu yıl 7. dönem mezunlarını veren programımız, halen Türkiye’de İSG alanında mesleki teknik eleman yetiştiren 14 programdan biridir. Eğitim kadrosu, gerek daimi kadrolu gerekse okul dışından yarı zamanlı gelen deneyimli öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Meslek dersleri 1 uzman doktor, 2 endüstri mühendisi, 1 hukukçu, 1 çalışma ekonomisti,  2 kimya mühendisi, 2 makine mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 1 elektronik mühendisi ve 1 işletmeci tarafından verilmektedir. Ders verenler arasında üniversitemizin öğretim üyeleri ve 30 yıl deneyimli uzman İSG müşavirleri bulunmaktadır.

Programa Sağlık ve Endüstri Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, Elektrik,  Kimya, Motor,  Harita,  Kadastro, Tekstil, Yapı gibi bölümlerinden sınavsız geçiş yoluyla öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerimiz; sanayinin tüm iş kollarındaki işletmelerde "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" ve “İş Güvenliği Uzmanı” olarak görev alacak şekilde eğitilmektedir. Ayrıca, bu programda okuyan öğrencilerin dikey geçiş yapabilmelerine olanak verecek düzeyde genel kültür ve genel yeteneğe sahip olması da hedeflerimiz arasındadır.

İSG Önlisans Programımızın ilk yarıyılında ağırlıklı olarak Bilgisayar, Genel Kimya ve Fizik dersleri ile temel kültür dersleri okutulmaktadır. Temel derslerden sonra diğer yarıyıllarda öğrenciler yoğun bir mesleki eğitime tabi tutulmaktadırlar. Bu kapsamda Makine ve Teçhizat, Ergonomi, İSG Yönetim Sistemleri,  Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği, İstatistik, Kimyasallar ve Tehlikeleri, İş Hijyeni, Çevre Koruma, Yapı İşlerinde İSG, Risk Analizi, İş Hukuku, İş Güvenliği Hukuku, İşletme Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, İletişim, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları, İlkyardım, Acil Durum Yönetimi gibi, bölümün mesleki teknik konularını içeren dersler okutulmaktadır. 

Derslerin bir kısmı uygulamalı olup, uygulamalı saatler genellikle teknik geziler yapılarak şantiye ve fabrikalarda geçirilmektedir. Mezun olabilmek için her iki yılın sonunda toplam 45 iş günü staj yapılması da zorunludur. Mezunlarımız Türkiye’de isim yapmış önemli firmalarda, yüksek ücret ve özlük haklara sahip olarak çalışmaktadır. Bazı öğrencilerimiz yurtdışında çalışma olanağı bulmaktadır.

Programımız, işçilere yönelik zorunlu iş güvenliği eğitimleri ve meslek eğitimleri de düzenlemekte; Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde verilen Çalışma Bakanlığı onaylı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerini koordine etmektedir. Programımızda görev yapan öğretim elemanları, alanla ilgili çeşitli bilimsel etkinliklerde görev almakta ve desteklemektedir. Kamu ve özel kuruluşlara danışmalık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Vakıf üniversitelerine ve yeni kurulan önlisans programlarına destek vermektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMININ AMACI

Programımızın öncelikli amacı; iş güvenliği organizasyonu mühendislik düzeyinde olan işletmelerde mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir. Program mezunları, gerekli zorunlu eğitime katılıp ve sınavı başardıkları takdirde; “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereği tüm sanayi ve hizmet tesislerinde görevlendirilmesi zorunlu olan “İş Güvenliği Uzmanı” belgesi alma hakkına da sahip olmaktadır. Türkiye’de iş güvenliği alanında eğitimli teknik eleman sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir. Bu nedenle, bu hizmetleri verecek veya organize edecek yeterliliğe ve yetkiye sahip mezunlarımızın istihdam edilme olanağı yüksektir.

 

Programda verilen teorik ve uygulamalı eğitimler ile;

  • İşyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin tespit edilmesi,
  • Bu risklerin minimize edilmesi,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılması,
  • Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi,
  • Çalışanların bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretmesi,
  • Herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukların en aza düşürülerek işletmenin karlılığının arttırılması,

hedeflerinin gerçekleştirilmesinde işveren ve yöneticilere yardımcı olacak “İş Güvenliği Teknikerleri”nin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.