Staj Esasları

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI
STAJ ESASLARI

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi Programı öğrencileri aşağıda belirtilen ilkelere göre staj yapmak zorundadır.

1. AMAÇ: Stajın amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince, öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini, pratikle pekiştirerek gelecekteki çalışma hayatlarına ilk adımı atmaktır.

2. STAJ ZAMAN VE SÜRESİ:

·         Staj süresi toplam 9 (dokuz) hafta = 45 iş günüdür. Bu sürenin tamamlanmasında Cumartesi için yazı getirmek koşulu ile Pazar hariç çalışılan her gün 1 iş günü olarak kabul edilir.

·         Öğrenciler stajlarını 2 (iki) aşamada tamamlamak zorundadırlar. Ancak ilk aşama 20 iş gününden az olamaz. Birinci sınıf öğrencileri ilk yıl 45 günlük stajlarının en çok 25 (yirmi beş) iş gününü yapabilirler.

·         Öğrencilerimizin birinci yılın sonunda stajlarının ilk aşamasını yapmak zorunluluğu yoktur. İsterlerse ikinci yılın sonunda tüm stajlarını iki aşamada yapabilirler.

·         Stajlar öğretimi ve sınav dönemlerini kapsayan süreler dışında yapılır. Tek dersi kalan, teorik öğrenimini tamamlayan, sınav döneminde imtihanı olmayan, haftada en az üç serbest iş günü bulunan beklemeli (normal öğrenim süresini tamamlamış) öğrenciler ve 2. Öğretim öğrencileri için bu koşul aranmaz.

·         Teorik öğrenimini tamamlayan öğrenciler 6 (altı) ay içinde stajlarını tamamlamak zorundadır.

·         İlk aşamada yapılan staj "1.Dönem" stajı olarak, ikinci aşamada gerçekleştirilen staj "2.dönem" stajı olarak kabul edilir.

3. STAJ YAPILACAK YERLER:
         Stajlar aşağıdaki kamu ve özel kurumlarda yapılabilir. Her bir staj aşamasının farklı alanlarda çalışan kurumlarda tamamlanması esastır. Ancak çalışma konuları farklı olmak, farklı birimlerde yapılması kaydıyla stajın tamamı bir kurumda yapılabilir.

Staj dalları ve alanları:

 

  1. Emlak alım-satım ve danışmanlık firmaları
  2. Emlak değerleme kuruluşları
  3. Harita kadasto büroları
  4. Emlak faaliyetleri ile ilgili inşaat firmaları
  5. Emlak ve site yönetimi ile ilgili şirketler
  6. Tapu ve kadastro müdürlükleri
  7. Belediye emlak istimlak (kamulaştırma) müdürlükleri
  8. Bankaların gayrimenkul yatırım ortaklığı ve emlakla ilgili birimleri
  9. Emlakçılık mesleğini bünyesinde bulunduran diğer kurum veya kuruluşlar

 

4. STAJ YERLERİNİN TEMİNİ ve DAĞILIMI:
        Staj yerlerini, öğrenciler kendileri araştırıp uygunluğunu saptayarak bulabilirler. Staj yerinin uygunluğu program yürütücüsünün onayı ile kesinleşir.

Program Yürütücüsü de; kamu ve özel sektörlerin stajyer öğrenci taleplerini bildiren formlarını ilan yoluyla öğrencilere duyurur ve dağılımını yapar.
                
5. STAJ ÇALIŞMALARI ve STAJ DEFTERİNİN DÜZENLENMESİ:


         Staj yeri temin edilen her öğrenciye staj yerine iletilmek üzere müdürlükçe fotoğraflı bir "Öğrenci Staj Sicil Formu" verilir. Bu sicil formu, staj tamamlandıktan sonra staj amiri tarafından doldurulup kapalı zarf ile Müdürlüğe iade edilir
         Stajyer öğrenci, staj süresince yaptığı çalışmaları staj defterine kaydeder. Öğrenci staj yerinde yaptığı çalışma ve geçirdiği zamanı mesleki açıdan belgelemekle yükümlüdür. Bu hem bağlı bulunduğu programa , hem de öğrenci arkadaşlarına bundan sonraki çalışmalarında ışık tutacaktır. Staj defterinin her sayfası staj amirince (isim, soyadı, unvanı ve görevi belirtilerek) onaylanır.

Stajını tamamlayan öğrenci en geç bir ay içinde,
1. Staj defterini
2. Kapalı zarf içinde olmak üzere "Öğrenci Staj Sicil Formu" nu
3. Staj ile ilgili tüm diğer belgelerini öğrenci işlerine teslim eder. Aksi takdirde stajını yenilemek zorundadır.

6. STAJ DEFTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
       

·         Staj defterleri program staj komisyonu tarafından değerlendirilir.

·         Program Staj Komisyonu başkanı program yürütücüsüdür.

·         Program Staj Komisyonu program yürütücüsü ve en az iki üyeden oluşur.

·         Program yürütücüsü staj komisyonunun üyelerini programın öğretim elemanlarından (kadrolu yada saat başı ücretli) seçebilir.

·         Staj komisyonu kendisine iletilen staj defterlerini en geç bir ay içinde sonuçlandırır. Düzeltme ister veya reddeder. Kabul edilmiş staj bir raporla müdürlüğe bildirilir.

·         Düzeltme istenen öğrenci, en çok bir ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır.

Kabul edilen staj defterleri en az 2 yıl saklanır. Süre sonunda program yürütücülüğünce usulüne uygun imha edilir.