DGS Sonuçları

2014 YILI  DİKEY GECİŞ SINAVI İLE LİSANS ÖĞRENİMİNE DEVAM HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ:

 

Kübra YILMAZ                       Marmara Üniversitesi                          Aktüerya

Özlem DİRİ                            Trakya Üniversitesi                             Ekonometri

Esra SARI                              Bülent Ecevit Üniversitesi                   Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 

 

 

2013 YILI  DİKEY GECİŞ SINAVI İLE LİSANS ÖĞRENİMİNE DEVAM HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ:

 

Alper SIRIM                            İstanbul Üniversitesi                           İşletme

Emeti YÖRÜDÜ                      İstanbul Üniversitesi                           Ekonometri

Güvem KİLİMCİOĞLU            Marmara Üniversitesi                         Sigortacılık

Buket ATEŞ                           Trakya Üniversitesi                              İktisat

Gülsüm USLU                        Sakarya Üniversitesi                            İktisat

Ecenur SOYKAN                    Sakarya Üniversitesi                           İktisat

 

 

2012 YILI  DİKEY GECİŞ SINAVI İLE LİSANS ÖĞRENİMİNE DEVAM HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ:

 

Sümeyye AYDIN                   İstanbul Üniversitesi                             Ekonometri

Utku ERKEK                          Marmara Üniversitesi                           Sermaye Piyasaları

Sinem GÜLER                      Marmara Üniversitesi                           Aktüerya

Ebru ARSLAN                       Marmara Üniversitesi                           Ekonometri

Gamze MAHSAHIZ               Marmara Üniversitesi                           Ekonometri

Hikmet DEMİR                      Marmara Üniversitesi                           Sigortacılık

Ayşegül ERMİŞ                    Ege Üniversitesi                                   İktisat

Müge ŞENEL                       Abant İzzet Baysal Üniversitesi            İktisat

 

 

 

 

NOT: Sadece ulaşabilinen öğrenciler listelenmiştir