Genel Bilgiler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişen ve ekonomi içindeki payı artan finansal hizmetler piyasası hizmet sektörünün önemli bir bileşenidir. Banka ve sigorta piyasaları ise finansal hizmetler alanının an baskın parçaları konumundadır. Gelecekte bu rolleri ve önemlerinin artarak süreceği öngörülmekte ve ciddi istihdam potansiyelleri taşıdıkları kabul edilmektedir.

Y.T.Ü. Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde; 1994’den 2003’e dek Bankacılık, 2003 yılından bu yana da Bankacılık ve Sigortacılık adıyla faaliyetlerini sürdüren programımız alanında seçkin bir yere sahiptir. YILDIZ farkıyla verilen eğitim programımızı ülke çapında en çok tercih edilenler programlar arasına sokmaktadır. Bunun yanında, öğrencilerimizin 4 yıllık lisans eğitimine dikey geçiş yapabilme potansiyellerinin yüksek olması programımızın yarattığı farklılıklardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Programın amacı; gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bankacılık ve sigortacılık sektörlerine yardımcı personel olarak çalışabilecek, emrinde çalışanları denetleyebilecek, teorik ve pratik bilgisi yeterli teknik eleman yetiştirmek olarak özetlenebilir.  Teorik ve pratik bilgi 2 senelik eğitim süresi içinde toplam 45 günlük zorunlu banka ve sigorta stajları ile pekiştirilmektedir. Banka stajı banka genel müdürlük veya şubelerinde gerçekleştirilirken, sigorta stajı ise hayat ve hayat dışı branşlarda faaliyette bulunan sigorta şirketlerinin veya bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürlük bünyesindeki departmanlarında veya dağıtım kanallarında yapılabilmektedir..

İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olma yolunda hızla ilerlediği günümüzde bankacılık ve sigortacılık alanında mezunlarımızın iş bulma olanaklarının önemli oranda artması beklenmektedir.

Teorik ve uygulamalı eğitim sonucu öğrencilerimiz;

     * Bankaların merkez departmanlarında ve şubelerinde istihdam edilebilir.

     * Sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları olan “serbest” ve “banka şube” acentelerinde çalışabilir,

     * Bunun yanı sıra sigorta ve reasürans şirketlerinin merkez departmanlarındaki ara eleman ihtiyaçlarını karşılayabilir,

     * Ülkemizde son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle sigorta sektörüne dahil olan Özel Emeklilik Fonlarında da çalışma kabiliyetine sahip,

     * Bankacılığın ve sigortacılığın temel ilke ve kavramlarına hakim,

     * Tüm banka ve sigorta ürün ve hizmetlerini etkin şekilde pazarlayabilir,

     * Potansiyel banka müşterilerine ve poliçe sahiplerine temel ürün ve hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti sunabilir,

     * Meslekleri ile ilgili yasal düzenlemeleri, kalite kontrol ve standartları bilir hale geleceklerdir.

Programımızdan mezun olan öğrencilerimize; kendi alanları ile ilgili ön lisans diploması verilmektedir. Mezunlarımız; bankaların merkez departmanları ile şubelerinde, hayat ve hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin merkez birimleri ve dağıtım kanalları ile reasürans şirketlerinin ve özel emeklilik fonlarının merkez ve temsilciliklerinde ara eleman olarak görev alabilmektedirler.